پوزیشنر آنالوگ

پوزیشنر آنالوگ , انواع آی توپی پوزیشنر آنالوگ , نمایندگی پوزیشنر آنالوگ

اکثر واحد های پردازش مدرن از یک سیگنال ۴ تا ۲۰ mA DC برای تعدیل کنترل ولو استفاده می‌کنند. این مساله الکترونیک را به طراحی پوزیشنر معرفی می‌کند و نیاز دارد که پوزیشنر آنالوگ سیگنال جریان الکترونیکی را به یک سیگنال فشار پنوماتیک تبدیل کند  . در یک پوزیشنر آنالوگ ، مبدل یک سیگنال ورودی DC را دریافت می‌کند و سیگنال خروجی پنوماتیک را از طریق تنظیم nozzle / flapper فراهم می‌کند. سیگنال خروجی پنوماتیک سیگنال ورودی به پوزیشنر پنوماتیک را فراهم می‌کند.Analog I/P Valve Positioners

پوزیشنر آنالوگ , آی توپی پوزیشنر آنالوگ , انواع آی توپی پوزیشنر آنالوگ , نمایندگی پوزیشنر آنالوگ , قیمت پوزیشنر آنالوگ , فروش پوزیشنر آنالوگسبد خرید شما خالی است!