فلومتر توربینی

فلومتر توربینی،انواع فلومتر توربینی,فلومتر توربینی چیست


فلومتر توربینی چیست ؟

فلومتر توربینی یک دستگاه سنجش حجم است . با عبور مایع یا گاز از محفظه فلومتر توربینی  ، باعث چرخش پره های توربین بصورت آزادانه و معلق می شود. سرعت روتور توربین مستقیماً با سرعت سیال عبوری از فلومتر توربینی متناسب است. سبد خرید شما خالی است!