پایپینگ

پایپینگ در صنعت لوله کشی ( اعم از لوله ، اتصالات  ، گسکت و ...) جهت انتقال مایعات و گاز به صورت موثر اطلاق میگردد .


تصحیح جستجو