• 09122250251
  • چک ولو

    شیر یکطرفه یا چک ولو یا شیر خودکار  چیست ؟

     شیر یکطرفه یا چک ولو یا شیر خودکار شیرهای مکانیکی هستند که به گازها و مایعات اجازه می‌دهند تا تنها در یک جهت جریان پیدا کنند و از برگشت جریان جلوگیری میکنند . و میتوان گفت عملکرد پیچیده ای ندارند اما باعث جلوگیری از آلودگی و تداخل حاصل از برگشت مایعات یا گاز میگردد.    آقای یوسفی 09122250251 -02133950604 - 02133951105